BDR Acronyms

BDR

BDR არის აბრევიატურა ბიზნესის განვითარების წარმომადგენელი.

უფროსი დონის სპეციალიზებული გაყიდვების როლი, რომელიც პასუხისმგებელია ახალი საქმიანი ურთიერთობების, პარტნიორების და შესაძლებლობების განვითარებაზე.