ტელეპრომტერი: თქვენი ონლაინ პროფესიონალური ტელეპრომტერი

უმეტეს დროს, როდესაც ვსაუბრობ, მიყვარს ბუნებრივად საუბარი და დიდი ვიზუალი მაქვს ჩემი პრეზენტაციის განმავლობაში. ამ გზით, მე ბუნებრივად მეჩვენება და შეიძლება ფოკუსირება გავაკეთო აუდიტორიის მიერ სიტყვის მიღებაზე, ვიდრე სიტყვებზე. თუმცა, არის დრო, როგორიცაა Youtube ვიდეოებში, სადაც მე შეზღუდული დრო მაქვს და სცენარის დაწერა მჭირდება. სიტყვების ჩასმა დოკუმენტში და შრიფტის ზომის შეჯახება