რა განსხვავებაა AI- სა და მანქანულ სწავლებას შორის?

ახლა უამრავი კონცეფცია გამოიყენება - ნიმუშების ამოცნობა, ნეიროკომპიუტერირება, ღრმა სწავლა, მანქანური სწავლება და ა.შ. ეს ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის ზოგადი კონცეფციის ქვეშ მოექცევა, მაგრამ ტერმინები ზოგჯერ შეცდომით შეიცვალა. ის, რაც გამორჩეულია, არის ის, რომ ადამიანები ხშირად ანაცვლებენ ხელოვნურ ინტელექტს მანქანური სწავლით. მანქანური სწავლება არის AI ქვეჯგუფის კატეგორია, მაგრამ AI ყოველთვის არ არის აუცილებელი მანქანაში სწავლის ჩათვლით. ხელოვნური ინტელექტი (AI) და