დიზაინის ტენდენციები 2019 წლისთვის: ასიმეტრია, განსხვავებული ფერები და გადაჭარბებული პროპორციები

ჩვენ ვმუშაობთ კლიენტთან, რომელიც გადადის საშუალო ბიზნესიდან საწარმოს ბიზნესში და ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია მათი ვებსაიტის გრაფიკული დიზაინის შექმნა - ახალი შრიფტები, ფერების ახალი სქემა, ახალი ნიმუშები, ახალი გრაფიკული ელემენტები და სინქრონიზებული ანიმაცია მომხმარებლის ურთიერთქმედება. ყველა ეს ვიზუალური ინდიკატორი დაეხმარება სტუმარს, რომ მათი საიტი ორიენტირებულია საწარმოს კომპანიებზე და არა უფრო მცირეზე. მე მჯერა, რომ ბევრ დიზაინერულ სააგენტოს ენატრება დახვეწილობები