რა არის პროგნოზირებადი მარკეტინგი?

მონაცემთა ბაზის მარკეტინგის ფუნდამენტური პრინციპებია ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაანალიზოთ და შეაფასოთ მთელი რიგი პერსპექტივები მათი მსგავსებიდან გამომდინარე, თქვენს რეალურ მომხმარებლებთან. ეს არ არის ახალი შენობა; ჩვენ უკვე რამდენიმე ათწლეულია ვიყენებთ მონაცემებს ამისათვის. ამასთან, პროცესი დამძიმდა. ჩვენ გამოვიყენეთ ექსტრაქტის, ტრანსფორმაციისა და დატვირთვის (ETL) საშუალებები, რომ მრავალი წყაროდან მივიღოთ მონაცემები ცენტრალიზებული რესურსის შესაქმნელად. ამას შეიძლება დასრულდეს და გაგრძელდეს რამდენიმე კვირა