რა არის მაშუპ?

ინტეგრაცია და ავტომატიზაცია არის ის ორი ფაქტორი, რასაც მე მუდმივად ვეუბნები კლიენტებს. მარკეტინგის მომხმარებლებმა უნდა დახარჯონ თავიანთი დროის ტექსტური ტექსტი, იმუშაონ თავიანთ შემოქმედებაზე და მიზანმიმართონ მომხმარებელი იმ შეტყობინებით, რომლის მოსმენაც მომხმარებელს სურს. მათ არ უნდა დახარჯონ მთელი დრო მონაცემების ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანაზე. ჩემი მჯერა, რომ Mashups წარმოადგენს ამ ინტეგრაციისა და ავტომატიზაციის გაფართოებას ინტერნეტში. რა არის მაშუპ? ა