შინაარსის კურატორი ნდობის ასამაღლებლად

შინაარსის კურატორი ქმნის სარედაქციო ფენას ახალი ამბებისა და სხვა ინფორმაციის მიწოდებაში. ადამიანის რედაქტორები ირჩევენ იმ ამბებს, რომელთა ცოდნაც სჭირდებათ მომხმარებლებს, როგორც ალგორითმულად არჩეული შინაარსით დატბორვის ალტერნატივა, რომლის ცოდნაც მათ მომხმარებლებს სურთ.