ბლოკჩეინის გამოყენებით თვითნებურად დადებული ხელშეკრულებების მომავალი

რა მოხდება, თუ ხელშეკრულებები შეიძლება ავტომატურად შესრულდეს თვით გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში? ამ ინფოგრაფიკაში, The Smart Smart Contracts on the Blockchain, Etherparty აღწერს თუ როგორ არ არის ეს მომავალი - Smart Contracts ხდება რეალობა. ჭკვიანმა კონტრაქტებმა შეიძლება კონტრაქტის კვალიფიკაციისა და მოლაპარაკებების სუბიექტური ხასიათი ჩამოართვან გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, რაც უზრუნველყოფს დაუჯერებელ შესაძლებლობებს მხარეებისათვის, რომ დადონ გარიგებები, რომლებიც იდეალურია თითოეული მხარისთვის - თვითღირებულების გათვალისწინებით.