მონიტორინგი საკვანძო სიტყვების რანგის განაწილებაზე?

ვინაიდან საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია აგრძელებს ხარჯების შემცირებას ჩვენი კლიენტებისათვის, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ კარგად მოვახდინოთ რეიტინგი. როდესაც ცდილობთ რამდენიმე სიტყვით დალაგებას, საკმაოდ მარტივია იმის დანახვა, აკეთებთ თუ არა სწორად ... იყენებთ ინსტრუმენტს, როგორიცაა Authority Labs, შეგიძლიათ გააკონტროლოთ ყოველდღიური რანჟირება. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ყველა ჩვენი კლიენტისთვის. ამასთან, ჩვენი ზოგიერთი კლიენტისთვის, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი რაოდენობის საკვანძო სიტყვები, რომლებიც