ჩემი შემდეგი კითხვა: გრავიტაციული მარკეტინგი

კითხვის სიაში შემდეგია (რაც ნამდვილად გროვდება) არის გრავიტაციული მარკეტინგი. უილის სასიამოვნო ხალხმა გამომიგზავნა მარკეტინგის წიგნი - მათ უნდა სცოდნოდათ, რომ მე მარკეტინგის წიგნების მკვდარი ვარ. მათთვის, ვინც თავს არიდებს ბიზნეს წიგნებს, როგორიცაა ჭირი, მაგრამ მოსწონს ადამიანის ქცევის შესწავლა ... ეს არის ის, რაც მე მიყვარს მარკეტინგის წიგნებში. ვიღაცამ ერთხელ მკითხა, სოციოლოგია ხომ არ მაქვს შესწავლილი. ვფიქრობ, მე მაქვს ა