უშვებს თქვენი ბიზნესი რომელიმე სოციალურ მედიაში გავრცელებულ შეცდომას?

მას შემდეგ, რაც სოციალური მედიის სტრატეგიები განაგრძობს განვითარებას, ანალიზის ინსტრუმენტები იხვეწება და მე მიკვირს იმით, თუ რა მუშაობს და რა არ მუშაობს - ხშირად არ ვეუბნები ხალხს, რომ ისინი რაღაცას ცუდად აკეთებენ სოციალურ ქსელში. რა შეიძლება იყოს შეცდომა ჩემს ქრონოლოგიაში, შეიძლება შესანიშნავი სტრატეგია იყოს თქვენს შესახებ. ეს დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას ელოდება თქვენი აუდიტორია და ასრულებთ თუ არა ამ მოლოდინს. რომ თქვა - არსებობს რამდენიმე საწყისი