ელ.ფოსტით წვეთოვანი კამპანიის შესახებ რჩევები, მაგალითები, სტატისტიკა და საუკეთესო პრაქტიკა

როგორც მარკეტოლოგი, ჩვენ ხშირად ვუგზავნით ელექტრონულ ფოსტას ჩვენს აბონენტებს, რათა მათ აცნობონ გაყიდვის შესახებ ან განაახლონ ისინი ჩვენი პროდუქტებისა თუ მომსახურების შესახებ. თუ მოწინავეები ვართ, შეიძლება ამ ელ.ფოსტის სეგმენტირება და პერსონალიზებაც კი მოხდეს. ამასთან, ელ.ფოსტის გაგზავნა ხდება ჩვენი განრიგის მიხედვით და არა აბონენტების. წვეთოვანი ელ.ფოსტის კამპანიები განსხვავდება იმის გამო, რომ ისინი იგზავნება ან ხდება მათი მითითება არა აბონენტის, არამედ ჩვენ საფუძველზე. წვეთოვანი ელ.ფოსტა მუშაობს - ქმნის 3x