რას კითხულობენ საძიებო სისტემები

საძიებო სისტემებში ინდექსირებულია გვერდები რთული ალგორითმებით, რომლებიც იწონის ტონა სხვადასხვა ცვლადს, როგორც თქვენი შიდა, ასევე გარედან. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, თუ რა საკვანძო ელემენტებს აქცევს ყურადღებას საძიებო სისტემები. მათი უმეტესობა არის ელემენტები, რომლებზეც თქვენ სრულ კონტროლს აკონტროლებთ თქვენი საიტის დაგეგმვის ან დიზაინის ან უბრალოდ თქვენი გვერდის წერისას. ეს იმისდა მიუხედავად, იქნება ეს ტიპიური მარკეტინგის ბროშურის ვებსაიტი, ბლოგი, ან ნებისმიერი სხვა