პირდაპირი სტრიმინგის ტენდენციები და სტატისტიკა

ამ წელს ჩვენი ერთ-ერთი პროექტია ჩვენს პოდკასტ სტუდიაში პირდაპირი სტრიმინგის სამუშაო მაგიდის შექმნა. ჩვენ შეგვიძლია რეალურად გამოიყენოთ იგივე აუდიო აპარატურა ვიდეოს დამატებისას. ვიდეო აპარატურა ფასდება და ბევრი პაკეტი იწყებს ცოცხალი ვიდეო კომპანიების წარმოებას მცირე სტუდიის მართვისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ მივიღებთ მინიმუმ 3 კამერას და ქვედა მესამედებისა და ვიდეო ინტეგრაციის მართვის სისტემას სამუშაო მაგიდებიდან ან საკონფერენციო პროგრამებიდან. ადრეული შვილად აყვანა აქვს