ზემოქმედების რადიუსი: პარტნიორი, შვილობილი კომპანია, მედია და საკვანძო მენეჯმენტი

Impact Radius საშუალებას აძლევს ციფრულ ბრენდებს და სააგენტოებს მაქსიმალურად გაზარდონ რეკლამირებული ხარჯები ციფრულ, მობილურ და ხაზგარეშე არხებზე. მათი SaaS მარკეტინგის ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს მარკეტინგებს, განიხილონ ინდივიდუალური ანალიტიკური ხედვა მარკეტინგის ყველა მცდელობაში, სამომხმარებლო მოგზაურობის მონაცემების შეგროვებით და მარკეტინგის ხარჯებით. Impact Radius Suite of Products მოიცავს პარტნიორთა მენეჯერს - ავტომატიზირება თქვენი შვილობილი და სტრატეგიული პარტნიორი პროგრამებით. შეამცირეთ თქვენი ტრანსაქციის საკომისიოები და გაზარდეთ ROI, ხოლო გააუმჯობესეთ მასშტაბურობა, ანალიტიკური ანალიზი და ა.შ.