როგორ დავწეროთ შინაარსი, სადაც ვიზიტორები განსაზღვრავენ თქვენს ღირებულებას

ფასის მიუხედავად, ღირებულებას ყოველთვის განსაზღვრავს მომხმარებელი. ხშირად, ეს მნიშვნელობა დაეყრდნობა იმას, თუ რამდენად კარგად იყენებს მომხმარებელი თქვენს პროდუქტს ან მომსახურებას. ბევრი პროგრამული უზრუნველყოფის ან მომსახურების (SaaS) გამყიდველი იყენებს ფასზე დაფუძნებულ გაყიდვას, მათი ფასის დასადგენად. ეს ნიშნავს, რომ ვიდრე ისინი ყოველთვიურად ადგენენ ფასს ყოველთვიური ან განაკვეთის მიხედვით, ისინი მუშაობენ მომხმარებელთან, რათა განსაზღვრონ პლატფორმის ღირებულების განსაზღვრა და შემდეგ იმუშაონ