ხმოვანი ქცევის ანალიტიკის საშუალებით მომხმარებელთა ჩართულობის გაზომვა რეალურ დროში

ჩვენ უბრალოდ დავწერეთ რეაგირების დროის მნიშვნელობაზე და თქვენი გაყიდვების ან მომხმარებელთა მომსახურების გუნდის რეაგირების შესაძლებლობაზე… და განვიხილეთ მათი რეაგირების ხარისხიც. რა მოხდება, თუ რეალურად შეაფასებთ თქვენს მომხმარებლებთან საუბრის გავლენას? ეს შესაძლებელია Cogito Dialog- ით. Cogito Dialog აუმჯობესებს მომხმარებელთა მომსახურების აგენტის მუშაობას, მათ რეალურ დროში ქცევითი მითითებების წარდგენით. Cogito ჩართულობის ქულა უზრუნველყოფს ხარისხის ობიექტურ და საიმედო საზომს