ფილიალის მეტრიკა: გადაიყვანეთ, განავითარეთ და მიყევით მობილური აპის მიღებას

Branch Metrics გთავაზობთ პლატფორმას, რომელიც დაგეხმარებათ საყოველთაო კამპანიის ბმულების გამომუშავებაში, რაც დაგეხმარებათ ორგანულად მიიღოთ მობილური აპლიკაციების მიღება. მათი პლატფორმა დაგეხმარებათ: გადაიყვანეთ ვებსაიტების მომხმარებლები აპის მომხმარებლებზე, ტექსტური გვერდის ან აპის უნივერსალური ბანერის გამოყენებით, განავითარეთ თქვენი აპლიკაცია რეფერალური, წამახალისებელი და ადვოკატირების კამპანიების საშუალებით. გაზარდეთ მობილური აპის აქტივაციის სიჩქარე ავტომატური შესვლით და წახალისებით. ადევნეთ თვალი აპის მიღების მეტრიკას ზუსტად არხის, მომხმარებლის ან შინაარსის მიხედვით. ფილიალის SDK ჩანერგვით