როგორ ოპტიმიზაცია თქვენი საავტორო უფლებების საძიებო სისტემებისთვის 2014 წელს

ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს ტრენინგები ჩვენს კლიენტებთან, რათა განვმარტოთ ბევრი კითხვა საძიებო სისტემებთან დაკავშირებით და როგორ დავწეროთ თქვენი ხილვადობის გასაუმჯობესებლად. სადა და უბრალო თქვენ არ წერთ საძიებო სისტემებისთვის, არამედ წერთ ხალხისთვის. მე მჯერა, რომ Google- ის ალგორითმებმა საბოლოოდ მიაღწიეს ავტორთა და ავტორიტეტს, გაზიარებას და პოპულარობას, განსხვავებული მითითებებსა და შინაარსს, მკვლევარის ჩანაფიქრის შესასრულებლად. კოპირება არის საიტზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი