ინფოგრაფიკა: როგორ მოქმედებს სოციალური ქსელები ჩვენს ცხოვრებაზე

დღეს სოციალურ მედიის პლატფორმებს გადამწყვეტი როლი აქვთ ჩვენს ცხოვრებაში. მილიარდობით ადამიანი მთელს მსოფლიოში იყენებს მათ კომუნიკაციის, გართობის, სოციალიზაციისთვის, ახალი ამბების მისაღებად, პროდუქტის / მომსახურების მოსაძებნად, მაღაზიაში და ა.შ. თქვენი ასაკი ან წარმოშობა არ არის მნიშვნელოვანი. სოციალური ქსელები მნიშვნელოვნად აისახება თქვენს ყოველდღიურ რუტინზე. შეგიძლიათ დაუკავშირდით თქვენს მსგავსი ინტერესების მქონე ადამიანებს და ანონიმურად დაამყაროთ ხანგრძლივი მეგობრობა. შეგიძლიათ თანაუგრძნოთ სხვა მრავალი ადამიანი