მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში გამოდის სმარტ – ბარათები

ვაიმე ... როდესაც ფიქრობთ ტრადიციულ მაგნიტური ზოლიანი საკრედიტო ბარათების ყველა ერთგულ და დამოკიდებულ აპარატურაზე, ეს არის ტონა ტექნიკა და ხარჯები, რომლებიც უნდა შეცვალოთ. მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, სწორედ ეს მოხდება! ტრადიციული საკრედიტო ბარათები გასასვლელშია. დასჭირდა 70 მილიონი სამიზნე საკრედიტო ბარათების გატეხვა 2013 წლის საკურორტო სეზონზე, რათა კონგრესმა უარი თქვას უაღრესად არაუსაფრთხო მაგნიტურ ზოლიან ბარათებზე, რომელსაც იყენებდა