განვითარდა უძრავი ქონების ონლაინ მარკეტინგი

უძრავი ქონების ინდუსტრიამ განიცადა უზარმაზარი ცვლილებები საბინაო ბუშტის (აქ პროგნოზირებული), ტექნოლოგიური ცვლილებებისა და ინტერნეტში ძებნის შემდგომი დომინირების წყალობით. ბუშტუკმა, ისევე როგორც იპოთეკური ბაზრის ზრდამ და წარმოუდგენლად ღრმა ვარდნამ აიძულა უძრავი ქონების აგენტები უფრო ფრთხილად შეხვდნენ თავიანთ ინვესტიციებს. შეიცვალა ტექნოლოგიაც. მობილური ინტეგრაცია და ონლაინ ტექნოლოგიები გვთავაზობს სისტემებს, რომლებიც უძრავი ქონების აგენტებს მკაცრ პროგრამებს სთავაზობს, მათ შორის ვირტუალურ რეალურს