რა არის ერთი, დადასტურებული და ორმაგი ოპტ – ინ?

განურჩევლად იმისა, თუ რა ტიპის მარკეტინგულ შეტყობინებებს აკეთებთ, თქვენ უნდა მიუთითოთ მეთოდოლოგია, რომ აბონენტმა აირჩიოს ამ შეტყობინებები. ქვეყნების უმეტესობა და სავაჭრო პოლიტიკა ახორციელებს სპამის საწინააღმდეგო რეგულაციებს, ამიტომ ქცევის წყაროების და საქმიანობის აღრიცხვა კრიტიკულია. აქ მოცემულია მეთოდოლოგიები: Single Opt-In - ეს არის ტიპიური მეთოდი ელ.ფოსტისა და ტექსტური შეტყობინების არჩევისთვის. აბონენტი დარეგისტრირდება საიტზე ან იმპორტირებულია კომპანიის მიერ