ელ.ფოსტა: Soft Bounce და Hard Bounce Code ძებნა და განმარტებები

ელ.ფოსტით გადახტომა არის, როდესაც ელექტრონული ფოსტა არ მიიღება ბიზნესის ან ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის ფოსტის სერვერის მიერ კონკრეტული ელ.ფოსტის მისამართისთვის და იბრუნება კოდი, რომ შეტყობინება უარყოფილია. Bounces განისაზღვრება როგორც რბილი, ისე მყარი. რბილი ხტუნვა, როგორც წესი, დროებითია და ძირითადად არის კოდი, რომლითაც გამომგზავნს ვუთხრათ, რომ შეიძლება სცადონ. მყარი ნახტომი, როგორც წესი, მუდმივია და კოდირებულია იმის სათქმელად