შინაარსის მარკეტინგის მატრიცა

შინაარსობრივი მარკეტინგის სტრატეგიები კვლავ იცვლება, განსაკუთრებით მობილური ტექნოლოგიების განვითარების მხრივ და მაღალი გამტარუნარიანობის ხელმისაწვდომობა ხდება ჩვეულებრივი მოვლენა. მარკეტოლოგები უნდა იყვნენ უფრო მარაგი შინაარსის წარმოებისადმი მიდგომაში. ერთი რამ, რასაც ხშირად ვაკეთებთ, სირთულეს ვუბრუნებთ… ვქმნით ანიმაციას და ვიყენებთ შინაარსს ვებინარისთვის, ვიყენებთ ამ შინაარსს Slideshare- ზე გაზიარებული პრეზენტაციისთვის, ვიყენებთ ამ შინაარსს ინფოგრაფიკის შესაქმნელად და, შესაძლოა, გარკვეული გაყიდვებისთვის.