მიკრო მომენტების გავლენა სამომხმარებლო მოგზაურობაზე

ცხელი მარკეტინგის ტენდენცია, რომლის შესახებაც ჩვენ უფრო და უფრო მეტი მოსმენა დავიწყეთ, მიკრო მომენტებია. მიკრო მომენტები ამჟამად გავლენას ახდენს მყიდველის ქცევასა და მოლოდინზე, და ისინი ცვლის მომხმარებლების მიერ ინდუსტრიაში შეძენის გზას. მაგრამ კონკრეტულად რა არის მიკრო მომენტები? რა გზით აყალიბებენ ისინი სამომხმარებლო მოგზაურობას? მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რამდენად ახალია მიკრო მომენტების იდეა ციფრული მარკეტინგის სამყაროში. Google– ით დაფიქრდით სმარტფონების ტექნოლოგიის რევოლუციის ხერხების შესწავლაზე პასუხისმგებლობას