მეტი შინაარსი, მეტი პრობლემები: გაყიდვების წარმომადგენლის ბრძოლა

ჩვენ საკმაოდ ბევრს ვაქვეყნებდით იმ ინსტრუმენტების შესახებ, რომლებიც უახლოვდება გაყიდვებისა და მარკეტინგის მცდელობებს. ჩემი აზრით, დღეს გაყიდვების წარმომადგენლებს გაცილებით რთული სამუშაო აქვთ. დროის 59% აკეთებს სხვა დავალებებს, გარდა გაყიდვისა, როგორიცაა ანგარიშის შესწავლა და ლიდერობის გამომუშავება. მომხმარებლებსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს საშუალება აქვთ გააკეთონ საგანგებო კვლევები ინტერნეტით, შეაფასონ თვისებები, სარგებელი, პროდუქტები, მომსახურება, რეიტინგები და მიმოხილვები. მიუხედავად ხელმისაწვდომი მასალების სიუხვისა, მარკეტინგის 40%