რა არის SMS? ტექსტური შეტყობინებებისა და მობილური მარკეტინგის განმარტებები

რა არის SMS? რა არის MMS? რა არის მოკლე კოდები? რა არის SMS საკვანძო სიტყვა? მობილური მარკეტინგის მეინსტრიმთან ერთად, მე ვფიქრობდი, რომ კარგი იდეაა მობილური მარკეტინგის ინდუსტრიაში გამოყენებული ზოგიერთი ძირითადი ტერმინის განსაზღვრა. SMS (მოკლე შეტყობინებების სერვისი) - სატელეფონო შეტყობინებების სისტემის სტანდარტი, რომელიც საშუალებას იძლევა მობილური მოწყობილობებს შორის გაგზავნონ შეტყობინებები, რომლებიც შედგება მოკლე შეტყობინებებისგან, ჩვეულებრივ, მხოლოდ ტექსტური შინაარსით. (ტექსტური შეტყობინება) MMS (მულტიმედიური შეტყობინებები