პირველი მხარის მონაცემების მარკეტინგის გავლენა

მიუხედავად მონაცემებით მოვაჭრეების ისტორიული დამოკიდებულებისა მესამე მხარის მონაცემებზე, Econsultancy and Signal– ის მიერ გამოქვეყნებულმა ახალმა გამოკვლევამ აჩვენა ინდუსტრიის ცვლილება. კვლევამ აჩვენა, რომ მარკეტინგის 81% აცხადებს, რომ მიიღებს ყველაზე მაღალ ROI- ს მონაცემებით გამოწვეული ინიციატივების საფუძველზე, პირველი მხარის მონაცემების გამოყენებისას (მათი თანატოლების 71% შედარებით), 61% მხოლოდ მესამე მხარის მონაცემებზე დაყრდნობით. სავარაუდოდ, ეს ცვლილება კიდევ უფრო გაღრმავდება, გამოკითხული მარკეტინგის 82% -მა გეგმავს მათი ზრდა