ხვალ 5 ტექნიკური ცოდნა ციფრული მარკეტინგისთვის უნდა დაეუფლონ

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში შეიცვალა მნიშვნელოვანი ცვლილებები ციფრული მარკეტინგისთვის ინტერნეტის გამოყენებაში. ჩვენ ვებსაიტის უბრალოდ შექმნიდან დავიწყეთ მონაცემები და მომხმარებლის აქტივობა. ციფრული სივრცეში ინტენსიური კონკურენციის გამო, ვებ – გვერდის ქონა მას უბრალოდ არ მოჭრის. ციფრულმა მარკეტინგებმა უნდა გააძლიერონ თავიანთი თამაში, რათა გამოირჩეოდნენ დღევანდელ მუდამ ცვალებად ლანდშაფტში. ციფრულ სამყაროში მარკეტინგი ძალზე განსხვავდება მისგან