შინაარსის ანალიტიკა: ბრენდებისა და საცალო ვაჭრობისთვის ელექტრონული კომერციის მენეჯმენტის დასრულება

მრავალარხიანი საცალო ვაჭრობა აღიარებს პროდუქტის ზუსტი შინაარსის მნიშვნელობას, მაგრამ ათიათასობით პროდუქტის გვერდი ემატება მათ ვებ – გვერდს ასობით სხვადასხვა გამყიდველის მიერ, თითქმის შეუძლებელია ყველაფრის მონიტორინგი. სამაგიეროდ, ბრენდები ხშირად ახდენენ პრიორიტეტების დიდ უმრავლესობას, რაც მათ ართულებს, რომ თითოეული ჩამონათვალი განახლდეს. საკითხი ისაა, რომ საცალო ვაჭრობა და ბრენდები ხშირად ცდილობენ პრობლემის მოგვარებას