პროგნოზირება: თქვენი ბიზნესი იქნება ელექტრონული კომერციის ბიზნესი

ნახეთ ჩვენი ახლად გაშვებული საიტი? ეს მართლაც საკმაოდ წარმოუდგენელია. ჩვენ ვმუშაობდით ჩვენი გამოცემის დიზაინზე და განვითარებაზე 6 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში და ვერ გეტყვით რამდენი დრო დავხარჯეთ. საკითხი უბრალოდ იმაში მდგომარეობდა, რომ ჩვენ ვერ შევძელით განვითარება საკმარისად სწრაფად და სწრაფად დასრულება. ჩემი აზრით, დღეს ვინც ნულიდან აშენებს თემას, ზიანს აყენებს იმ ბიზნესს, რომელთანაც მუშაობენ. გარეთ გასვლა შევძელი