სადესანტო გვერდის საუკეთესო პრაქტიკა: როგორ მოხდეს ოპტიმიზაცია კონვერტაციისთვის

რადგან შემომავალი მარკეტინგი აგრძელებს განვითარებას, მისი შესრულება ასევე რთულდება ეფექტურად. მარკეტინგი ახლა მრავალარხიანია და მრავალმხრივი. ეს არც ისე მარტივია, როგორც სოციალურ ქსელში კვირაში რამდენჯერმე გამოქვეყნება ან თვეში ერთხელ ელ.ფოსტის გაგზავნა. თქვენ სტრატეგიულად უნდა შეასრულოთ სხვადასხვა ტაქტიკის რამოდენიმე საშუალება, რომელიც ერთმანეთს ავსებს, ამასთანავე, შეგეძლებათ შეცვალოთ და მოირგოთ, თუ ტაქტიკა არ მუშაობს. დამღლელი ყოფნაა ა