ინფოგრაფიკა: ელ.ფოსტის მიწოდების პრობლემების გადაჭრის გზამკვლევი

როდესაც ელ.ფოსტა ხტება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მრავალი დარღვევა. მნიშვნელოვანია მის ბოლოში ჩასვლა - სწრაფად! პირველი, რითაც უნდა დავიწყოთ, არის ყველა იმ ელემენტის გაცნობიერება, რაც თქვენი ელ.ფოსტის შემოსულ სისტემაში მოხვედრას გულისხმობს. ეს მოიცავს მონაცემების სისუფთავეს, IP რეპუტაციას, DNS კონფიგურაციას (SPF და DKIM), შინაარსს და შეტყობინებას თქვენს ელ.ფოსტაზე, როგორც სპამი. აქ მოცემულია ინფოგრაფიკა, რომელიც ა