რა არის ვირტუალური რეალობა?

ტექნოლოგიის დაჩქარება სუნთქვის მომტანია. თუ ერთი წლის წინ მკითხავდით ჩემს აზრს ვირტუალურ რეალობასთან დაკავშირებით, ალბათ გეუბნებოდით, რომ ეს შეზღუდული შესაძლებლობაა განათლებასა და გართობაში. ამასთან, როგორც Dell Technology World- ზე დასწრების შემდეგ ახსენებულ პოსტში აღვნიშნე, მსოფლიოში ციფრული ტრანსფორმაციის დანახვა იცვლის ჩემს პერსპექტივას ყველაფერზე. რა არის ვირტუალური რეალობა? ვირტუალური რეალობა (VR) არის