6 საგზაო ბლოკი თქვენი ელექტრონული კომერციის საშუალებით გლობალური ბიზნესისკენ

საყოველთაო არხების გაყიდვაზე გადასვლა აშკარად აშკარაა, ბოლოს ამას მხარი დაუჭირა Nike– ის ნაბიჯმა გაყიდვაზე, როგორც ამაზონზე, ისე ინსტაგრამზე. ამასთან, ტრანსკანალიზურ კომერციაზე გადასვლა ადვილი არ არის. ვაჭრები და მომწოდებლები ცდილობენ, რომ პროდუქტის ინფორმაცია თანმიმდევრული და ზუსტი იყოს ყველა პლატფორმაზე - იმდენად, რომ ვაჭრების 78% უბრალოდ ვერ ადევნებს თვალყურს გამჭვირვალობის გაზრდილ მოთხოვნებს მომხმარებელთათვის. ვაჭრებისა და მომწოდებლების 45% -მა გამოწვევების გამო დაკარგა $ 1 მილიონი დოლარი