წლების განმავლობაში შეიცვალა გაყიდვების საუბრების 3 გზა

ტრადიციული გაყიდვების საუბრები სამუდამოდ იცვლება. გამყიდველებს აღარ შეუძლიათ დაეყრდნონ ჩვეულებრივ სასაუბრო წერტილებს და აღმოჩენის მოდელებს გაყიდვების ციკლში გადასასვლელად. ეს ბევრ გამყიდველს მცირე ალტერნატივას უტოვებს, მაგრამ გადააჯგუფონ და გაიაზრონ ახალი რეალობა, თუ რა ხდის წარმატებულ სავაჭრო საუბარს. მანამდე როგორ მოვედით აქ? განვიხილოთ 3 გზა, რომლითაც შეიცვალა გაყიდვების საუბრები ბოლო წლების განმავლობაში. იმის შესწავლით, თუ როგორ უახლოვდებოდნენ გამყიდველები დიალოგს