5 ატრიბუტი ერთგული მომხმარებელი ითხოვს გაყიდვებისა და მარკეტინგისგან

ბრეტ ევანსი გაყიდვების ადგილობრივი ადგილობრივი ნიჭია და მირჩია წაკითხულიყო Challenger Sale: მომხმარებელთა საუბრის კონტროლი, გაყიდვებისა და მარკეტინგის გადაფარვის მრავალ განხილვაში. მრავალრიცხოვანი ინდუსტრიებისა და გეოგრაფიის მასშტაბით ათასობით გაყიდვების გამეორების ამომწურავი შესწავლის საფუძველზე, Challenger Sale ამტკიცებს, რომ კლასიკური ურთიერთობების დამყარება კარგავს მიდგომას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება კომპლექსური, ფართომასშტაბიანი ბიზნეს – ბიზნესის გადაწყვეტილებების გაყიდვას. ავტორთა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ