როგორ დავწეროთ ძლიერი და ეფექტური განმარტებითი ვიდეო სკრიპტი

ამ კვირაში ვამთავრებ ვიდეოს ახსნის დამკვეთს ჩვენი კლიენტისთვის. ეს მარტივი პროცესია, მაგრამ აუცილებელი იყო სკრიპტის შევიწროვება, რათა დავრწმუნებულიყავი, რომ ეს იქნებოდა რაც შეიძლება მოკლე, ზემოქმედებული და საფუძვლიანი, რათა დამეზუსტებინა, რომ ვიდეოს მაქსიმალური გავლენა აქვს. შემსწავლელი ვიდეოების სტატისტიკა, მაყურებლები საშუალოდ უყურებენ 46.2 წამიან 60 წამიან აუდიტორულ ვიდეოს. ახსნა-განმარტების ვიდეოს ხანგრძლივობაა 60-120