პრობლემა ვებ 3.0-ში რჩება

კლასიფიკაცია, ფილტრაცია, ტეგირება, შეგროვება, გამოკითხვა, ინდექსაცია, სტრუქტურირება, ფორმატირება, ხაზგასმა, ქსელის შექმნა, შემდეგი, აგრეგაცია, მოწონება, ტვიტირება, ძებნა, გაზიარება, სანიშნე, თხრა, დაბრკოლება, დახარისხება, ინტეგრირება, თვალთვალი, მიკუთვნება down ეს ნამდვილად მტკივნეულია. ვებ – გვერდის ევოლუციები 0: 1989 წელს CERN– ის ტიმ ბერნერს – ლი გთავაზობთ ღია ინტერნეტს. პირველი ვებსაიტი 1991 წელს გამოჩნდა მსოფლიო ქსელის პროექტით. ქსელი 1.0: 1999 წლისთვის 3 მილიონი ვებსაიტია და მომხმარებლები ნავიგაციას ახდენენ პირისპირ და დირექტორიებში, როგორიცაა Yahoo! ქსელი