შეიყვანეთ ქსელის ახალი ლიდერები: გამოავლინეთ და გაგზავნეთ საუკეთესო ლიდერი Salesforce- ში

ბიზნესი ცდილობს ინტერპრეტაცია გაუწიოს მთის მონაცემებს მათი მომხმარებლების შესახებ და რა იწვევს მათ. თითქმის შეუძლებელია ხეებისგან ტყის დანახვა, როდესაც ადამიანები ორიენტირებულნი არიან თავიანთი ჩანაწერების სისტემაზე და გამოაქვეყნებენ სასარგებლო ინფორმაციას ყველა სიგნალიდან განსხვავებულ სისტემებში, როგორებიცაა Salesforce, Marketo და Google Analytics, ასევე ქსელისგან არასტრუქტურირებული წყაროები. რამდენიმე კომპანიას აქვს რესურსი ან ექსპერტიზა, რომ დააკმაყოფილოს მათი მონაცემები და გამოიყენოს ანალიტიკა, რომელიც განსაზღვრავს